GAFE: Mobile device Policy Alert [Require Passcode]


Device Policy Alert : Your org requires you to set a passcode on this device to access this account. Please set a passcode and try again.

หรือภาษาไทย
การแจ้งเตือนนโยบายอุปกรณ์ : ดูเหมือนว่าอุปกรณ์ของคุณยังไม่ได้อัปเดตนโยบายการรักษาความปลอดภัยล่าสุด โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง

ถ้าเจอข้อความแบบนี้ขึ้นมาให้ผู้ใช้งานทำการตั้ง passcode ของอุปกรณ์นั้นๆ passcode ในที่นี้คือ รหัสเข้าเครื่อง ที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษร เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วจะสามารถ log in เข้าใช้งาน GAFE mail ได้ตามปกติ

::: ทำไมต้องใส่ Passcode? :::
ที่ต้องใส่ Passcode ก็เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรทางอีเมล การใส่รหัสนี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์กับองค์กรแต่ยังมีประโยชกับตัวผู้ใช้งานเองด้วย ในกรณีที่อุปกรณ์สูญหาย ข้อมูลต่างๆบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานก็จะยังปลอดภัย

::: ใส่ Finger & Face scanแล้วทำไมยังต้องใส่ Passcode อีก ? :::
เนื่องจาก Passcode เป็นระบบที่มีในทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ก็สามารถใช้ได้ ทาง Google จึงให้เป็นพื้นฐานที่ง่ายที่สุดในการรักษาความปลอดภัย

Passcode คือ รหัสล็อคอุปกรณ์ เช่น มือถือ tablet เป็นต้น สามารถใช้ได้ทั้งรูปแบบ PIN (ตัวเลข) หรือ PASSWORD (ตัวอักษร)

ผู้เขียน

ธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์
tunyaton@g.swu.ac.th