วิธีการตั้งค่า Autoplay กรณีเสียบ flashdrive Harddisk และ Smartphone บน Windows 10 เพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

วิธีการตั้งค่า Autoplay กรณีเสียบ flashdrive Harddisk และ Smartphone บน Windows 10 เพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ Autoplay หรือ Autorun คือ ระบบที่เดิมมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกใช้สื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อใส่แผ่นโปรแกรม ก็จะมีโปรแกรมช่วยติดตั้งขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เช่น Flash drive, Thumb drive ,External harddisk หากอุปกรณ์เหล่านี้ มีไวรัสคอมพิวเตอร์แปลกปลอมเข้ามาด้วยจะทำให้คอมพิวเตอร์ติดไวรัสโดยทันที่ที่เสียบอุปกรณ์ ก่อนที่เราจะดำเนินการสแกนไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยเหตุนี้เราจะมาทําการแก้ไข ตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกเลือกไปที่ Settings ของ Windows 10
2.จากนั้นเลือก ที่ Devices ดังรูป
3.เลือกรายการด้านซ้ายที่ Auto Play จะพบหน้าตั้งค่า Autoplay ทางด้านขวา
4. ดำเนินการสั่งปิด Autoplay ได้โดยเลื่อนสวิตซ์นี้ให้เป็น Off ก็จะปิดการ Autoplay ทันที

ผู้เขียน

วรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
สำนักคอมพิวเตอร์
nirans@g.swu.ac.th