วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Oracle VM Virtualbox ให้สามารถลง Guest OS เวอร์ชัน 64 บิตได้

ภายหลังจากที่เราได้ติดตั้งโปรแกรม Oracle VM VirtualBox ลงบน Windows เรียบร้อยแล้ว ถ้าเราต้องการลงระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 64 บิตบน Virtual machine ปรากฎว่า ได้พบปัญหาตรงที่เวลาเลือก Guest OS มันไม่มีเวอร์ชัน 64 บิตให้เลือก มีแต่เวอร์ชัน 32 บิตเท่านั้น ตามหน้าจอดังรูป

สาเหตุ

สาเหตุที่ทำให้ Oracle VM VirtualBox มีเพียง Guest OS เวอร์ชัน 32-บิตให้เลือกใช้งานมีดังนี้ คือ

  1. มีการเปิดใช้งาน Hyper-V ซึ่งเป็นฟีเจอร์ Virtualization Technology ของไมโครซอฟท์ที่ให้มาพร้อมกับ Windows
  2. ยังไม่ได้เปิดใช้งานฟีเจอร์ Virtualization Technology (VTx)

วิธีการแก้ไข

วิธีการแก้ไขปัญหา Oracle VM VirtualBox มีเพียง Guest OS เวอร์ชัน 32-บิตเท่านั้น มีขั้นตอนดังนี้

ปิดฟีเจอร์ Hyper-V

ทำการปิดฟีเจอร์ Hyper-V ตามขั้นตอนดังนี้

1 เลือกเมนู Start -> Windows System -> Control Panel

2 คลิกที่ Programs and Features

3. คลิก Turn Windows features on or off ก็จะเข้าสู่หน้าจอดังรูป

4 บนหน้า Windows Features ให้ยกเลิกการเลือก Hyper-V เสร็จแล้วคลิก OK จากนั้นทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

เปิดใช้งานฟีเจอร์ Virtualization Technology (VTx) ใน BIOS

สำหรับวิธีการและขั้นตอนการเปิดใช้งาน Virtualization Technology (VTx) ใน BIOS นั้นขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของพีซีโดยสามารถศึกษาจากคู่มือผู้ใช้หรือจากเว็บไซต์ผู้ผลิตพีซีนั้นๆ

ผลการทำงาน

หลังจากทำการปิดฟีเจอร์ Hyper-V และ/หรือเปิดใช้งาน Virtualization Technology ใน BIOS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเมื่อทำการสร้าง Virtual Machine ใหม่บน Oracle VM VirtualBox จะสามารถเลือกระบบปฏิบัติการเกสต์เวอร์ชัน 64-บิตได้ตามปกติ

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th