ตั้งค่า Teamviewer ใช้ผ่าน Ip Address

หน่วยงานที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ในที่ทำงานหลายๆเครื่อง อยู่คนละตึก แต่ใช้ Internet ผ่านระบบ Lan เหมือนกันเหมาะที่จะใช้วิธีนี้ในการตั้งค่า Teamviewer ให้ your id เป็น Ip Address โดยปกติแล้ว your id จะเป็นตัวเลข 10 หลัก ถ้าตั้งเป็น Ip Address แล้ว จะสามารถรีโมท ผ่านวงLan เดียวกันได้โดยตรง โดยการรีโมทนี้ไม่ต้องเชื่อมต่อ Internet สามารถเชื่อมต่อ ผ่านวง Lan ได้ ใช้งานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ในการแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงาน

ไปที่ตั้งค่า

ตั้งค่า Ip Address เลือก Accept Exclusively แล้วกดที่ ok

โปรแกรม Teaamviewer ก็จะเปลี่ยนเป็นการตั้งค่า your id เป็น Ip Address

ผู้เขียน

ถาวร หงษ์ทอง
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
tavorn@g.swu.ac.th