ตั้งค่า google ให้เป็นภาษาไทย

ค้นหาใน google แต่เจอภาษาเวียดนามขึ้น เวลาค้นหามีวิธีแก้ดังนี้

ไปเลือกที่การตั้งค่า

เลือกการตั้งค่าการค้นหา

เลือกเมนูภาษา

เลือกที่ไทย

เลือกบันทึก

เสร็จแล้วก็จะได้การใช้ google เป็นภาษาไทย

ผู้เขียน

ถาวร หงษ์ทอง
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
tavorn@g.swu.ac.th