การติดตั้ง extension ของ PHP เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ PHP ได้เตรียมไว้ให้

ในบางครั้ง ผู้ใช้ PHP ต้องการให้ผู้ดูแลระบบติดตั้ง extension เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับระบบที่พัฒนาด้วยภาษา PHP ผู้ดูแลระบบควรติดตั้ง extension เพิ่มเติม ดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://pecl.php.net

2. กรอกชื่อ extension ที่ต้องการติดตั้ง ตัวอย่างเช่น ถ้าจะติดตั้ง extension ที่ชื่อ xmlrpc ก็ควรกรอกคำว่า xmlrpc ในช่องค้นหา แล้วกดปุ่ม ค้นหา

3. คลิกที่ชื่อ extension ที่ได้ค้นหาไว้

4. เลือกเวอร์ชันของ extension ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุด โดยคลิกที่คำว่า DLL ในกรณีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows

5. คลิกที่ข้อความลิงค์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง extension โดยต้องเลือกไฟล์ให้เหมาะสมกับเวอร์ชันของ PHP, สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ (x86 หรือ x64) และชนิดของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ถ้าใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache ก็ควรเลือกชนิดของ extension เป็น Thread Safe แต่ถ้าใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ Nginx ก็ควรเลือกชนิดของ extension เป็น Non Thread Safe ก็จะได้ไฟล์ .zip

6. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา 1 โฟลเดอร์ พร้อมทั้งแตกไฟล์ที่ได้จากการดาวน์โหลดไว้ที่โฟลเดอร์ดังกล่าว

7. คัดลอกไฟล์ extension ที่มีนามสกุลไฟล์เป็น .dll ไว้ที่โฟลเดอร์ ext ซึ่งอยู่ใต้ไดเรกทอรี่ของโปรแกรม PHP อีกทีหนึ่ง

8. แก้ไขไฟล์ php.ini โดยพิมพ์คำว่า extension= แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ extension ที่ได้คัดลอกไว้ เสร็จแล้วจึงบันทึกไฟล์นี้ในชื่อและตำแหน่งเดิม

9. รีสตาร์ทเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกที่หนึ่ง

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th