การปิดการใช้งาน BitLocker

สืบเนื่องจากบทความก่อนหน้า เราเปิดการใช้งาน BitLocker ไว้แล้วอยากจะยกเลิกการใช้งานหรือปิด BitLocker ทำได้ดังนี้ เปิด Control Panel เลือกโปรแกรม BitLocker Drive Encryption เลือกไดร์ฟที่ต้องการยกเลิกการเข้ารหัส ในที่นี้เป็น Drive D:\ จากนั้นเลือก Turn off BitLocker จะปรากฏหน้าต่างให้เรายืนยันโดยกดที่ปุ่ม Turn off BitLocker เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ที่หน้าต่าง BitLocker Drive Encryption ที่ Drive D:\ สัญลักษณ์รูปแม่กุญแจจะหายไปดังรูป

ผู้เขียน

สันติ สุขยานันท์
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
santi@g.swu.ac.th