วิธีเปิดใช้งานการเข้ารหัสไดร์ฟ ด้วยโปรแกรม BitLocker Drive Encryption

  1. เปิด Control Panel เลือกโปรแกรม BitLocker Drive Encryption

2. เลือกไดร์ฟที่ต้องการทำการเข้ารหัส เลือก Turn on BitLocker

3. เลือก Use a password to unlock the drive ให้ตั้งรหัสผ่านสำหรับ unlock จากนั้นกดปุ่ม Next

4. ขั้นตอนถัดมาคือเลือกวิธีการสำรองรหัสกู้คืน (ใช้ในกรณีลืมรหัสผ่านที่กำหนดไว้) ในที่นี้เลือกจัดเก็บเป็นไฟล์ จากนั้นกด Next

5. ขั้นตอนนี้เป็นการเลือกพาร์ทที่จัดเก็บไฟล์กู้คืนดังกล่าว เมื่อจัดเก็บไฟล์เรียบร้อยให้กด Next

6. ถัดมาจะให้เราเลือกวิธีการในการเข้ารหัส เลือกตามความเหมาะสม ในที่นี้เป็นการเข้ารหัส Drive D:\ ซึ่งยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล จึงเลือก Encrypt used disk space only  จากนั้นกด Next

7. เลือกโหมดการเข้ารหัส ในที่นี้ เราเลือกเข้ารหัส Drive D:\ ซึ่งเป็นดิสก์ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงเลือกแบบ New encryption mode  กด Next

8. ที่หน้าต่างนี้ให้กดปุ่ม Start encrypting เพื่อเริ่มทำการเข้ารหัส จะมีหน้าต่างแสดงสถานะการทำงานขึ้นให้เห็น และแสดงให้เห็นเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น จากนั้นกด Close

เมื่อเราทำการ restart และเข้ามาดูที่ This PC จะเห็นว่า Drive D:\  มีสัญลักษณ์รูปแม่กุญแจล็อคอยู่และเมื่อเราจะเข้าไปใช้งานจะปรากฏหน้าต่างให้ป้อนรหัสผ่าน ให้เราป้อนรหัสผ่าน และกด Unlock ก็จะสามารถเข้าใช้งานข้อมูลในไดร์ฟได้

ผู้เขียน

สันติ สุขยานันท์
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
santi@g.swu.ac.th