การเปลี่ยนธีม (Theme) ให้เว็บไซต์บนระบบ DNN

เว็บไซต์บนระบบ DNN สามารถเลือกธีมแบบต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ จะเปลี่ยนทุกหน้า หรือเลือกเปลี่ยนเฉพาะหน้าก็สาามารถทำได้

จากตัวอย่างนี้ เป็นการเปลี่ยนธีมเดิมชื่อว่า SWUCC_GRAVITY ไปเป็นธีม Xcillion โดยสามารถเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนธีม และประยุกต์ใช้งานได้ดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ MANAGE > Themes
  2. ในหน้าตั้งค่า themes จะปรากฏธีมปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ (ตัวอย่างคือธีม SWUCC_GRAVITY)
  3. ค้นหาธีมที่ต้องการจากด้านล่าง (ในตัวอย่างต้องการเปลี่ยนไปใช้ธีม Xcillion)
  4. คลิกปุ่ม Apply เพื่อเปลี่ยนธีม
  5. กด Confirm เพื่อยืนยัน จากนั้นทุกหน้าจะถูกเปลี่ยนเป็นธีมใหม่เรียบร้อยแล้ว

หากตรวจสอบแล้วหน้าแรกหรือหน้าใด ๆ ยังเป็นธีมเก่าอยู่ เนื่องจากมีการตั้งธีมเฉพาะหน้าไว้ สามารถแก้ไขได้โดยให้ไปที่ หน้าที่ต้องการ แล้วเลือก Page Settings > Advanced > APPEARANCE จากนั้นในส่วน Page Theme ให้เลือกธีมที่เป็น Site Default (จากตัวอย่างธีมตั้งต้นคือ Xcillion) เสร็จเรียบร้อยกด Save

ผู้เขียน

ปวริศร เมธานันท์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์
pawarit@g.swu.ac.th