วิธีจัดเรียงคำตามลำดับตัวอักษรใน Word ทำได้อย่างไร

ผู้ใช้โปรแกรม Microsoft Word ส่วนใหญ่อาจยังไม่เชื่อว่าโปรแกรม Microsoft Word สามารถเรียงลำดับคำตามลำดับตัวอักษรเหมือนพจนานุกรมได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า โปรแกรมดังกล่าวสามารถทำเช่นนี้ได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดเอกสารขึ้นมา แล้วเลือกข้อความทั้งหมดในรายการของคุณ

2. จากเมนู Home ให้คลิกที่ปุ่ม Sort เพื่อเปิดหน้าต่าง Sort Text ขึ้นมา

3. จากหน้าจอการเรียงลำดับคำ ในส่วน Sort by ให้เลือกเป็น Paragraphs ส่วน Type ให้เลือกเป็น Text จากนั้นให้เลือกการเรียงลำดับคำเป็น Ascending แล้วกดปุ่ม OK

4. ผลลัพธ์ก็คือ ข้อความที่ถูกเลือกจะถูกเรียงลำดับคำตามพจนานุกรม ดังรูป

5. ในกรณีที่เป็นข้อความในตาราง ให้เลือกคอลัมน์ที่ต้องการนำข้อความมาเรียงลำดับ

6. จากเมนู Home ให้คลิกที่ปุ่ม Sort เพื่อเปิดหน้าต่าง Sort ขึ้นมา

7. จากหน้าจอการเรียงลำดับคำ ให้เลือกตัวเลือกการเรียงลำดับคำเป็น Ascending แล้วกดปุ่ม OK

8. ผลลัพธ์ก็คือ ข้อความในคอลัมน์ที่ถูกเลือกจะถูกเรียงลำดับตามพจนานุกรม ดังรูป

เอกสารอ้างอิง

https://th.wikihow.com/เรียงข้อมูลตามตัวอักษรใน-Microsoft-Word

https://th.go-travels.com/43410-how-to-sort-alphabetically-in-word-4173892-4859217

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th