การติดตั้งเพจ Facebook บนเว็บไซต์ และบน DNN

เราสามารถฝังและโปรโมทเพจ Facebook บนเว็บไซต์ ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถถูกใจและแชร์เพจหรือดูข้อมูลบนเพจ Facebook ได้จากเว็บไซต์หน่วยงานได้ทันที วิธีทำมีดังนี้

 1. ไปที่ https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin
 2. จากนั้นใส่รายละเอียดที่ต้องการ
  1. URL – ของเพจ Facebook ที่เราต้องการแสดง
  2. Tabs (แท็บ) – ต้องการแสดงผลแบบไหน สามารถใส่ค่าได้ดังนี้
   timeline แสดงโพสต์ของเพจ
   events แสดงกิจกรรมของเพจ
   messages แสดงกล่องข้อความติดต่อเพจ
   หรือคั่นด้วย (,) เพื่อเพิ่มแท็บหลายรายการ เช่น timeline, events เป็นต้น
  3. Width (กว้าง) – กำหนดความกว้าง (เป็น pixel)
  4. Height (สูง) – กำหนดความสูง (เป็น pixel)
 3. ตั้งค่าอื่น ๆ เช่น ให้แสดงใบหน้าของเพื่อนที่ถูกใจเพจ, ปรับส่วนหัวขนาดเล็ก, ซ่อนรูป cover หรือปรับขนาดความกว้าง container เป็นต้น สามารถดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงได้จากด้านล่าง ตามรูปตัวอย่าง
  ตัวอย่างการแสดงผล
 4. เสร็จเรียบร้อยคลิก Get Code (รับรหัส)  โดยสามารถใช้งานได้ทั้งแบบ JavaScript SDK หรือ IFrame (แนะนำให้ใช้งานแบบ IFrame) จากนั้นคัดลอก code ไปวางบนเว็บไซต์หน่วยงานของท่าน

วิธีติดตั้งบนเว็บไซต์ระบบ DNN

 1. เข้าสู่ระบบ DNN แล้วคลิก Edit Mode
 2. ในหน้าที่ต้องการ ให้ติดตั้งโมดูลใหม่โดยเลือก Add Module > HTML แล้ววางใน pane ที่เราต้องการ
 3. เข้า Edit Content จากนั้นคลิก <> Source เพื่อเปลี่ยนกล่องข้อมูลเป็น HTML Mode แล้ววาง code ที่เราคัดลอกมาจากหน้า IFrame ตามข้อ 4. ด้านบน เสร็จแล้วกด Save

ผู้เขียน

ปวริศร เมธานันท์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์
pawarit@g.swu.ac.th