การสร้าง Shortcut Folder/File บน Google Drive ทำอย่างไร

  • คลิกเลือก Folder หรือ File ที่ต้องการ Shortcut และกดปุ่ม Shift พร้อมกับปุ่ม Z จะปรากฏหน้าต่างให้เลือก Drive ที่จะนำไปวาง
  • เมื่อเลือกพื้นที่ (Location) ที่จะวาง Folder / File ที่ต้องการ Shortcut และกดปุ่ม ADD HERE
  • หลังจากนั้น จะปรากฏหน้าต่าง “Change who has access ?” ให้กดปุ่ม MOVE
  • ผลลัพธ์
  • คลิกเลือก Folder/File ที่ Shortcut และคลิกขวาของเม้าส์ จะปรากฏเมนูให้เลือก View Details
  • จะปรากฏรายละเอียดของ Folder/File ให้เห็นด้านขวามือของจอภาพ สังเกต Location มีมากกว่า 1 Location ซึงเป็นผลจากการทำ Shortcut ตามขั้นตอนข้างต้น
  • หากต้องการยกเลิก/ลบ Folder/File ที่ Shortcut ให้ดูที่ Location และเลือกเครื่องหมาย “X” Location ที่ต้องการ Remove ออกเท่านั้น

ผู้เขียน

สมบุญ อุดมพรยิ่ง
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
sombun@g.swu.ac.th