TeamViewer QuickSupport สำหรับอุปกรณ์มือถือ

1.ติดตั้งแอป TeamViewer QuickSupport ในอุปกรณ์มือถือเพื่อเปิดใช้งานการสนับสนุนระยะไกล

2.เปิดโปรแกรม   TeamViewer QuickSupport ในอุปกรณ์มือถือ จะมี id ของคุณ

3.สามารใช้ โปรแกรม TeamViewer  สนับสนุนระยะไกล เชื่อมต่อจาก Windows, Mac, คอมพิวเตอร์ Linux, Chromebooks หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ

4.อุปกรณ์มือถือที่ถูกเชื่อมต่อ ให้ทำการอนุญาตเข้าดูหน้าจอ

5. โปรแกรม TeamViewer  ที่เข้าทำการ remote  ก็จะเห็นหน้าจออุปกรณ์มือถือ สามารถให้การสนับสนุนระยะไกลได้

ผู้เขียน