วิธีแทรกไฟล์เสียงลงในเว็บเพจ

การแทรกไฟล์เสียงลงใน HTML5 สามารถทำได้ง่ายๆโดยใช้แท็ก <audio> แล้วใช้แอตตริบิวต์ที่ชื่อ src เพื่อเลือกว่าจะแสดงไฟล์เสียงใด และใช้แอตตริบิวต์ controls เพื่อกำหนดว่าจะให้แสดงแถบสำหรับควบคุมวิดีโอด้วยหรือไม่ ดังนี้

<audio controls=”controls”>

        <source src=”audio clips/เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้.mp4″ type=”video/mp4″ />  

</audio>

ตัวอย่างการแทรกไฟล์วิดีโอลงในเว็บเพจ

<!DOCTYPE html>

<html lang=”th”>

<head>

    <title>ทดสอบคลิปเสียง</title>

    <meta charset=”UTF-8″ />

</head>

<body>

    <h3>ไฟล์เสียงใน HTML</h3>

    <audio controls=”controls”>

        <source src=”audio clips/เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้.mp3″ type=”audio/mp3″ />

    </audio>

</body>

</html>

ผลลัพธ์ที่ได้

Google chrome

Firefox

Microsoft Edge

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th