วิธีแทรกไฟล์วิดีโอลงในเว็บเพจ

ในยุคแรกๆ หากต้องการแทรกไฟล์วิดีโอลงในเว็บเพจ ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมหรือปลั๊กอินลงไปในบราวเซอร์ เช่น Real Player, Quicktime ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ Flash, Quicktime หรือ Silverlight กันมากขึ้น

สำหรับการแทรกไฟล์วิดีโอลงใน HTML5 นั้นไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเสริมใดๆอีกต่อไปแล้ว เพราะใน HTML5 สามารถใช้แท็ก <video> ได้เลย ซึ่งรูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนการใช้แท็กดังกล่าวมี 3 รูปแบบ คือ mp4, ogg และ WebM

การใช้แท็ก <video>

การเล่นไฟล์วิดีโอบนเว็บเพจ สามารถทำได้โดยใช้แท็ก <video> โดยระบุว่าไฟล์ถูกเก็บไว้ที่ไหน ซึ่งการใช้แท็ก <video> จะเริ่มต้นด้วยแท็ก <video> แล้วปิดด้วยแท็ก </video> แล้วใช้แอตตริบิวต์ที่ชื่อ src เพื่อเลือกว่าจะแสดงไฟล์วิดีโอใด และใช้แอตตริบิวต์ controls เพื่อกำหนดว่าจะให้แสดงแถบสำหรับควบคุมวิดีโอด้วยหรือไม่ ดังนี้

<video controls=”controls”>

        <source src=”correct trumpet playing/trumpet_practice.mp4″ type=”video/mp4″ />  

</video>

ตัวอย่างการแทรกไฟล์วิดีโอลงในเว็บเพจ

<!DOCTYPE html>

<html lang=”th”>

<head>

    <title>วิดีโอใน HTML5</title>

    <meta charset=”UTF-8″ />

</head>

<body>

    <h3>ทดสอบวิดีโอบน HTML</h3>

    <video controls=”controls”>

        <source src=”correct trumpet playing/trumpet_practice.mp4″ type=”video/mp4″ />  

    </video>

</body>

</html>

ผลลัพธ์ที่ได้

Google chrome

Firefox

Microsoft Edge

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th