คู่มือการใช้งาน VPN on Windows 10

windows 10 vpn with GlobalProtect v.5.2.7

วิธีเชื่อมต่อ VPN

  1. กดที่ icon ลูกโลก บริเวณ มุมขวาล่าง ของหน้าจอ

2. กด Connect

3. กรอกข้อมูลดังนี้
– Portal : 202.28.62.33
– Username : บัวศรีไอดี
– Password : รหัสผ่านบัวศรีไอดี
—- จากนั้นกดปุ่ม Sign IN

4. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะปรากฎหน้าจอดังภาพ

วิธียกเลิกการเชื่อมต่อ VPN

  1. กดที่ icon ลูกโลก

2. กดที่ปุ่ม Disconnect

วิธีแก้ไขชื่อผู้ใช้งาน

1.กดที่ ขีด 3 ขีด มุมขวาบนของโปรแกรม

2. กด Settings

3.เมื่อปรากฎหน้าต่างดังภาพ ให้กด  Sign Out
**เมื่อทำการเข้าใช้งานครั้งต่อไป จะขึ้นให้กรอกข้อมูล Username/Password ใหม่อีกครั้ง

ผู้เขียน

ธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์
tunyaton@g.swu.ac.th