การฝังฟอนต์ใน Microsoft Word เพื่อแก้ปัญหาฟอนต์เพี้ยน

บ่อยครั้งที่เราทำไฟล์เอกสารด้วยฟอนต์ที่สวยงาม ปรับแต่งจัดหน้าที่พร้อมจะพิมพ์ออกมาที่ร้านปริ้นเอกสาร หรือต้องการจะเปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แม้กระทั่งบนอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ฯลฯ แต่พอเปิดไฟล์เพื่อที่จะเปิดดูบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ หรือต้องการสั่งพิมพ์ ก็เกิดปัญหาฟอนต์เพี้ยน ทำให้เอกสารเสียหายได้ ผู้ใช้หลายคนก็แก้ไขด้วยการ copy ไฟล์ font ไปด้วย แต่ถ้าเป็นเครื่องที่ร้านพิมพ์ User ที่ใช้งานอาจจะไม่สามารถลง font ได้

วิธีการฝังฟอนต์ใน Microsoft Word มีขั้นตอน ดังนี้

1. เลือกเมนู File -> Save As -> Browse

2. เมื่อขึ้นหน้าต่าง Save As แล้ว ให้เลือกที่ Tools และ Save Options…

3. เมื่อขึ้นหน้าต่าง Word Options ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Embed fonts in the file และเลือก Embed only the characters used the document (best for reducing file size) จากนั้นกด OK

4. พอหน้าต่าง Word Options ปิดลง ก็กลับสู่หน้าต่าง Save As ให้ตั้งชื่อไฟล์ แล้วกดปุ่ม Save เท่านี้ ผู้ใช้ก็สามารถนำไฟล์ไปเปิดใช้งานหรือพิมพ์ออกมาที่ไหนก็ได้ โดยที่ Font จะไม่เพี้ยน และไม่เสียเวลาในการแก้ไขอีกต่อไป

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th