การใช้งาน XDebug เพื่อตรวจสอบการทำงานของโค้ดของ PHP บน Atom IDE ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ XAMPP อยู่บน Windows 10

XDebug คืออะไร

XDebug เป็นตัว Debugger ของ PHP ที่ใช้ตรวจสอบความผิดพลาดในการทำงานของโค้ด PHP ซึ่งสามารถใช้ได้กับโปรแกรม Editor โปรแกรมไหนก็ได้ที่รองรับการเขียนโปรแกรมภาษา PHP

วิธีการติดตั้ง XDebug

ขั้นตอนที่ 1

ก่อนที่จะติดตั้ง XDebug ให้ไปที่ไดเรกทอรี C:\xampp\php\ext แล้วค้นหาว่ามีไฟล์ php_xdebug.dll อยู่หรือเปล่า ถ้ามีก็จะเป็นหน้าจอดังรูป

ในกรณีนี้ ผู้ใช้จึงไม่ต้องติดตั้ง XDebug แต่ถ้าไม่มีไฟล์ php_xdebug.dll ผู้ใช้ต้องดาวน์โหลด php_xdebug.dll จากเว็บไซต์ https://xdebug.org/download.php แต่ต้องเลือกติดตั้งให้ตรงกับเวอร์ชันของ PHP ที่ใช้ในเครื่อง จากนั้นก็ให้ไปวางไว้ในไดเรกทอรี C:\xampp\php\ext

ขั้นตอนที่ 2

กำหนดค่าให้ XDebug ทำงานโดยเข้าไปที่ไฟล์ php.ini แล้วทำการแก้ไขโดยพิมพ์ข้อความดังรูป

เสร็จแล้วให้บันทึกไฟล์นี้ไว้ในชื่อเดิม

ต่อมาให้รีสตาร์ท Apache Web Server แล้วพิมพ์ localhost/dashboard/phpinfo.php ในช่องกรอก URL address ของเว็บบราวเซอร์ ถ้าพบ section xdebug ใน phpinfo แสดงว่า xdebug ได้ทำงานเรียบร้อยแล้ว ดังรูป

ขั้นตอนที่ 3

ไปที่โปรแกรม Atom แล้วเลือกเมนู File -> Settings -> Install เพื่อติดตั้ง package ดังนี้ คือ script, atom-debug-ui, atom-ide-ui, ide-php และ php-debug โดยพิมพ์ข้อความของแต่ละ package ต่อไปนี้ในช่องค้นหา package เมื่อพบ package ที่ต้องการติดตั้งให้คลิกที่ปุ่ม Install เพื่อติดตั้งแพ็กเกจ ทำเช่นนี้จนครบทุกแพ็กเกจ

ขั้นตอนที่ 4

ไปที่เมนู Packages ในส่วน Settings แล้วเข้ามาในส่วนแพ็กเกจ ide-php คลิกที่ปุ่ม Settings หน้าจอจะมีลักษณะดังรูป

ในส่วน PHP Path ให้กรอกไดเรกทอรีของโปรแกรม PHP ซึ่งก็คือ C:\xampp\php\php.exe

ขั้นตอนที่ 5

1 เขียนโค้ดภาษา PHP อย่างง่ายมา 1 ไฟล์

2. คลิกขวาที่บรรทัดที่ต้องการ Debug แล้วเลือกเมนู Debug -> Toggle Breakpoint หรือกดปุ่ม Alt + F9

3. คลิกขวาที่ใดๆก็ได้ในโปรแกรม แล้วเลือกเมนู Debug -> Toggle Debugging

4. โปรแกรมก็จะมีหน้าจอดังภาพ

ขั้นตอนที่ 6

1. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ยี่ห้อไหนก็ได้

2. พิมพ์ข้อความ localhost/sample/default.php เพื่อรันไฟล์ที่ได้เขียนไว้ โปรแกรมก็จะมีหน้าจอดังภาพ แสดงว่าตัวแปลภาษา PHP ได้ดีบั๊กโค้ดตามปกติ

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th