การติดตั้ง Extension เพิ่มเติมเพื่อให้ Visual Studio Code สามารถคอมไพล์และรันโค้ดภาษา Java ได้

1. ติดตั้งโปรแกรม OpenJDK ดูวิธีการติดตั้งโปรแกรมนี้ได้ที่ https://km.cc.swu.ac.th/archives/3054

2. เปิดโปรแกรม Visual Studio Code

3. เลือกเมนู File -> Preferences -> Extensions

4. จากนั้น ก็พิมพ์คำว่า java extension ในช่องค้นหา Extension ให้เลือกที่แพ็กเกจ Java Extension Pack ดังรูป

5. จากนั้น ที่หน้าจอนี้ ให้คลิกที่ปุ่ม Install เพื่อติดตั้งแพ็กเกจนี้จนเสร็จ

6. จากนั้นให้เขียนโค้ดภาษา Java มาสัก 1 ไฟล์

7. ให้ทำการรันโค้ดที่เขียนไว้โดยคลิกที่คำว่า Run ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดจะขึ้นหน้าจอดังรูป

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th