ตัวอย่างการปิด background process ของโทรศัพท์มือถือ Android เพื่อประหยัดแบตเตอรี่

ปกติในสมาร์ทโฟนแอนดรอย จะมีกระบวนการทำงานพื้นหลังของแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง ยิ่งมีมากก็จะทำให้การทำงานของแบตเตอรี่หมดไวมากยิ่งขึ้น หัวข้อนี้จะเป็นตัวอย่างของการปิดกระบวนการทำงานพื้นหลังหรือ background process สาธิตโดยใช้สมาร์ทโฟน SS S8

1. เข้าไปที่การตั้งค่า
2. เข้าเกี่ยวกับโทรศัพท์
3. เข้าข้อมูลซอฟต์แวร์
4.กดย้ำๆ 4-5 ครั้งที่หมายเลขรุ่น เพื่อเปิดโหมดนักพัฒนา จากนั้นให้ใส่รหัส PIN
5. เมื่อกลับมาที่การตั้งค่า จะเห็นเมนู ทางเลือกผู้พัฒนา เพิ่มเข้ามาให้กดเข้าทางเลือกผู้พัฒนา
6. ในกลุ่มแอปพลิเคชัน เลือกขีดจำกัดกระบวนการพื้นหลัง
7. เข้ามาแล้วให้เลือกการจำกัดกระบวนการพื้นหลังที่ต้องการ เป็นอันเสร็จสิ้นการปิด background process

ผู้เขียน