ขั้นตอนการสร้างแผ่น DVD โปรแกรม Windows 10 ที่บู๊ตได้ด้วยตัวเอง

1. สร้าง ISO ไฟล์สำหรับติดตั้ง Windows 10 โดยดูได้จาก URL ดังนี้ คือ https://km.cc.swu.ac.th/archives/2892

2. ใส่แผ่น DVD เปล่าลงในไดร์ฟ DVD

3. คลิกขวาที่ไฟล์ ISO ของ Windows 10 ที่ดาวน์โหลดมาแล้วเลือกคำสั่ง Burn disc image

4. ทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Verify disc after burning เพื่อให้แน่ใจว่าได้เขียน ISO ไฟล์ลงแผ่นโดยไม่มีข้อผิดพลาด

5. คลิกที่ปุ่ม Burn โปรแกรมก็จะเริ่มเบิร์น ISO ไฟล์ลงใน DVD จนกว่าการเบิร์นจะเสร็จสิ้น

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th