สร้าง ISO ไฟล์สำหรับติดตั้ง Windows 10

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างไฟล์ iso ไว้สำหรับติดตั้ง Windows 10 กันครับ เริ่มจาก ให้เปิดเว็บไซด์ https://www.microsoft.com/en-us/software-download เลือก Windows 10 ตามภาพด้านล่าง

จะเปิดหน้า Download Windows 10 ตามภาพ

ให้คลิ๊กที่ปุ่ม

จะทำการดาวน์โหลดโปรแกรม MediaCreationTool20H2 สำหรับใช้สร้างไฟล์ ISO

ให้ทำการเปิดโปรแกรม MediaCreationTool20H2 ที่โหลดมาจะเปิดหน้าต่างดังนี้

ที่หน้าต่าง Windows 10 Setup ให้คลิ๊กปุ่ม Accept จะเปิดหน้าต่างดังนี้

เลือก Create installation media (USB flash drive, DVD, or ISO file) for another PC จากนั้นกดปุ่ม Next จะเปิดหน้าต่างดังนี้

This image has an empty alt attribute; its file name is image-6.png

ให้นำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Use the recommended options for this PC ออกเราจะสามารถเลือกภาษา และ Architecture ที่เราต้องการโหลดได้

จากนั้นกดปุ่ม Next จะเปิดหน้าต่างดังนี้

เลือก ISO file จากนั้นกดปุ่ม Next จะเปิดหน้าต่างดังนี้

ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บ แล้วกดปุ่ม Save

รอดำเนินการจนเสร็จ จะได้ไฟล์ ISO สำหรับติดตั้ง Windows 10 ไว้ใช้งานครับ

ผู้เขียน

สันติ สุขยานันท์
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
santi@g.swu.ac.th