การติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft ด้วย Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

ผู้เขียน

เฉลิมพล คำนิกรณ์
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์
syumporn@g.swu.ac.th