วิธีเปิดใช้งาน OpenSSH Client Windows 10

SSH เป็น Protocol ที่ใช้เชื่อต่อไปยังเครื่องเซิฟเวอร์ โดยสามารถป้อนคำสั่งต่างๆ เพื่อคอบคุมเครื่องผ่าน Port: 22 ใน Windows 10 ได้เพิ่ม OpenSSH มารองรับคนที่ทำงานสาย network ซึ่งโดยปกติแล้วหากใช้ Windows 10 ก็จะใช้โปรแกรม PuTTY เพื่อใช้งาน SSH (Secure Socket Shell) และสามารถติดตั้งได้ทั้ง Client และ Server

สำหรับขั้นตอนแนะนำในบทความนี้จะแนะนำไว้เพียงสำหรับเครื่อง Client ที่เอาไว้ติดต่อไปเครื่อง Server ระบบ Linux แต่ถ้าหากว่าต้องการเปิดเป็นระบบ Server ก็สามารถเลือกติดตั้งไว้ด้วยก็ทำได้ครับ

1) เปิดไปที่ Start menu แล้วเลือก Settings

2) ที่หน้าต่าง Windows Settings ให้คลิกเลือกที่ Apps

3) ที่หัวข้อ Apps & features ให้คลิกที่ optional features

4) ให้คลิกที่ Add a feature

5) ให้เลื่อนลงมาคลิก OpenSSH Client แล้วคลิกปุ่ม install แล้วก็รอให้เครื่องติดตั้งจอเสร็จ

หลังจากที่ติดตั้งเสร็จก็ลองเปิด “Command Prompt” หรือ “Windows PowerShell” ขึ้นมาทดสอบโดยพิมพ์ ssh ก็จะแสดงคำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยว ssh ก็จะแสดงขึ้นมา เท่านี้ใช้งานได้แล้ว

เพียงเท่านี้ก็รีโมทไปยังเครื่อง Server Linux ได้แล้วครับ โดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปแรกรมเสริมเพิ่มเลย

ผู้เขียน

เอนกวิทย์ พลรบ
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
anekwit@g.swu.ac.th