ทำไมสูตรคำนวณใน Excel ถึงไม่คำนวณให้

ปัญหานี้เกิดจากอาการที่โปรแกรม Excel สูตรค้าง ไม่ทำงาน ได้แก่ สูตรค้างแบบผลลัพธ์เป็นค่าเดิมตลอด สูตรค้างแบบค้างแสดงสูตรให้เห็น หรือ ไม่แสดงค่าที่คำนวณจากสูตร วิธีการแก้ไขมีดังนี้

  1. สูตรค้างแบบผลลัพธ์เป็นค่าเดิมตลอด หรือ ไม่มีการ Update ข้อมูล
    • กดปุ่ม F9 เพื่อ Re-Calculate บางทีเราอาจไปเผลอตั้งค่าให้ Excel ทำ Manual Calculate หาก Excel คำนวณให้ ให้ไปที่ menu Formulas -> เลือก Calculation Option -> เลือก Automatic
    • หากกด F9 แล้วยังไม่หาย ให้ลองกด Ctrl + Alt + Shift + F9 เป็น Full Calculate
  2. สูตรค้างแบบค้างแสดงสูตรให้เห็น อาจเกิดจากมีการปรับ Format เป็น Text
    • ลอง Clear Formats ให้ไปที่ Home -> Editting->Clear->Clear Formats
    • หาก Clear Formats ไม่ได้ผล ให้ Replace “=” ด้วย “=”

ผู้เขียน

สมบุญ อุดมพรยิ่ง
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
sombun@g.swu.ac.th