การตั้งค่า CPU ให้ VM สามารถ Migration บน Failover Cluster ได้

ระบบ Cluster นั้นสามารถที่จะทำ VM-Migration ได้ นั่นคือการย้าย vm ไปทำงานบน server เครื่องอื่นๆ ในกรณี เช่น อาจจะต้องการ maintanance servernode , resource balancing หรือเหตุอื่นๆ แต่ระบบจะสามารถทำแบบนั้นได้ จะต้องมีการตั้งค่าการทำงานในส่วนของ cpu เสียก่อน

ในระบบ cluster นั้น อาจจะมีเครื่อง server ในบางเครื่องหรือหลายๆเครื่องที่ไม่ใช่ model เดียวกัน cpu ก็คนละรุ่น ความถี่สัญยาณนาฬากาก็ไม่เท่ากัน ในส่วนนี้ หากไม่ได้ตั่งค่าการทำงานไว้จะไม่สามาถทำการ migration ระบบได้

วิธีการตั้งค่า cpu

  1. เปิด Hyper-V ขึ้นมา แล้ว click ขวาที่ vm ที่เราต้องการจะตั้งค่า

2. ไปที่หัวข้อ Processor

  • ในหัวข้อนี้ สามารถตั้งค่า Number of virtual processor

3. ให้กดที่เครื่องหมาย + ที่หน้า Processor จะมี tab ขึ้นมาให้กดที่ Compattibility

  • ให้ check box ที่หัวข้อ Migrate to physical computer with a different processor version
  • กด OK

เพียงเท่านี้ vm ก็สามารถที่จะทำการ Migration ไปยัง server เครื่องอื่นๆใน cluster ได้แล้ว

ผู้เขียน

จักรพันธ์ อินสุด
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์
chakkaphan@g.swu.ac.th