การดึงข้อมูลจากเว็บไซต์เข้าในโปรแกรม Microsoft Excel

ในโปรแกรม Microsoft Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน 2016 จะมี Add-in ที่มีชื่อว่า Power Query ติดตั้งไว้ตอนที่ผู้ใช้ติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office เสร็จเรียบร้อยแล้ว Add-in นี้สามารถดึงข้อมูลจาก Internet เช่น ราคาหุ้น น้ำมัน หรือ ทอง และอื่นๆอีกมากมายมาเก็บใน Worksheet ได้ แบบ Real-Time โดยสามารถสั่งให้ refresh อัตโนมัติ ตามเวลาที่ต้องการ

1. หา URL หรือ หน้า website ที่มีข้อมูลที่ต้องการ ดึงข้อมูล เช่น https://www.worldometers.info/coronavirus/ เป็น URL ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 ทั่วโลก

2. เปิดโปรแกรม Excel แล้วไปที่เมนู Data -> From Web

3. ใส่ URL ที่ต้องการ แล้วกด OK

4. บางเว็บไซต์ก็จะเข้าสู่หน้าจอดังรูปข้างล่าง ให้คลิกที่ Connect ได้เลย

5. จะมีหน้าต่าง เด้ง ขึ้นบอกว่า ใน website นี้ มี Table ไหน ที่ดึงข้อมูลได้บ้าง โดยคลิก เลือก Table ที่ต้องการ จะมี preview ด้านขวา เลือก ตารางที่ต้องการเสร็จแล้ว กด Edit เพื่อ Transform ข้อมูล

6. หน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างที่ใช้เพื่อ transform ข้อมูลเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ต้องการแสดงผลบน Worksheet จริงๆ เสร็จแล้วคลิกที่ Close & Load to

7. จะมีหน้าต่างในการนำเข้าข้อมูลว่าจะแสดงผลใน Worksheet และเซลล์ไหน หรือว่าจะแสดงผลใน Worksheet ใหม่ เสร็จแล้วกดปุ่ม OK

8. จากนั้นก็สามารถปรับแต่งรูปแบบของข้อมูลที่แสดงไว้ตามต้องการ

9. เลือกเมนู Data -> Refresh All -> Connection Properties… ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังรูป

10. ให้ทำเครื่องหมายถูกตรงหน้าคำว่า Refresh every เสร็จแล้วให้กรอกตัวเลข 10 เพื่อให้รีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติทุก 10 นาที แล้วกดปุ่ม OK

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th