ตรวจสอบไวรัสจากไฟล์หรือเว็บไซต์ หรือค่า hash ผ่าน totalvirus online

https://www.totalvirus.com เป็นเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบไวรัสจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ให้บริการตรวจสอบฟรี ในแบบออนไลน์ โดยสามารถใช้งานการตรวจสอบได้ 3 แบบด้วยกัน ได้แก่
1. แบบไฟล์ รองรับทุกไฟล์เช่น DOCX, XLSX, RAR, EXE, MSI, ZIP และอื่นๆ ข้อจำกัดคือสามารถทำการอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน 550 MB
2. แบบ URL
3. แบบ Search สามารถใส่ค่าค้นหาได้โดยตรง เช่น URL, IP Address, Domain หรือค่า hash เพื่อสแกนหาไวรัส
โดย totalvirus นั้นเป็นบริการตรวจหาไวรัสออนไลน์โดยใช้โปรแกรมสแกนไวรัสมากกว่า 62 ยี่ห้อในการสแกนไวรัส ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ

https://www.virustotal.com
เราสามารถเลือกไฟล์ เพื่อทำการสแกนไวรัส
ตัวอย่างจากไฟล์ที่อัพโหลดเพื่อสแกนไวรัส มีการตรวจพบไวรัสจาก 3 ผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างการสแกนไวรัสจาก URL ของ www.swu.ac.th ผลจากการสแกนไม่พบไวรัส

ผู้เขียน