การตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และแลปท้อป ว่ารองรับ WIFI6 (802.11ax) หรือไม่ ?

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแลปท้อปให้ตรวจสอบชิปไวเลส เช่นจะต้องเป็นรุ่น Intel AC9260, Intel AC9560, Killer AX1650x, Intel AX200 และ Intel AX201 เป็นต้น หากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ซึ่งใช้ CPU Intel Gen 10 จะรองรับการใช้งาน Wifi6 อยู่แล้ว

วิธีตรวจสอบ chipset wireless
1. ไปที่ Device Manager
2. แถบ Network Adapters เลือกเปิดแทบด้านล่าง แล้วเช็คว่าใช้ชิป Wireless รุ่นอะไร ถ้าเป็นรุ่นที่ระบุไว้ข้างต้นก็คือรองรับ

จากการตรวจสอบพบ chipset Intel Dual Band Wireless AC3168

จากข้อมูลจากเว็บของผลิตภัณฑ์ Intel แสดงข้อมูลรายละเอียดไว้ ว่ารองรับความเร็วสูงสุดได้ 433 Mbps และอยู่ในมาตรฐาน 802.11ac เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถใช้งาน WIFI6 ซึ่งมีความเร็วสูงสุดประมาณ 1 Gbps และอยู่ในมาตรฐาน 802.11ax ซึ่งทำงานรับส่งข้อมูลได้เร็วว่า WIFI5 (802.11ac) ประมาณ 3 เท่า

ซึ่งในกรณีนี้หากมีความต้องการใช้งาน WIFI6 จะต้องทำการเปลี่ยน Chipset Wireless โดยมีฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ดเป็นแบบ M.2 key a,e หรือถ้าเป็นเครื่องพีซีไม่มีแบบ M.2 สามารถใช้การ์ดแบบ PCIex1 ได้ และหากเป็นแลปท้อปรุ่นเก่าให้เลือกใช้แบบ mini PCIe

ตัวอย่างการ์ดแบบ PCIe ที่ใช้กับเครื่องพีซี
ตัวอย่างการ์ดแบบ Mini PCIe ใช้กับแลปท้อปรุ่นเก่าที่ไม่มี slot รองรับแบบ M.2
ตัวอย่างการ์ดแบบ PCIe ที่ใช้กับเครื่องพีซี ที่มีเสาอากาศแยกเพื่อการรับส่งสัญญาณที่ดียิ่งขึ้น
ตัวอย่างการ์ดแบบ M.2 ที่ใส่กับแลปท้อป
ตัวอย่าง chipset wireless ที่รองรับ WIFI6 Intel AX201

สำหรับท่านใดที่จะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแลปท้อป ให้สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะซื้อต่อไป

ผู้เขียน