การใช้งาน LINE Meeting บน PC และ บน Mobile

แอปพลิเคชันไลน์ได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่สำหรับการ Online Meeting บน PC และ บน Mobile ซึ่งสามารถสร้างการประชุมและเชิญบุคคลอื่นได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องสร้างกรุ๊ปไลน์ก่อน โดยใช้โปรแกรม เวอร์ชัน 6.5.2 ขึ้นไปบน PC หรือ เวอร์ชัน 10.21.0 ขึ้นไปบน Mobile


ความต่างระหว่าง Video Call และ Line Meeting
การใช้ Video Call ก็สามารถสร้างการประชุมออนไลน์ได้ แต่กรณีนี้จำเป็นต้องสร้าง “กลุ่ม” ขึ้นมาก่อนค่อยกดวิดีโอคอล และจะไม่สามารถเชิญคนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มได้ แต่ Line Meeting เชิญได้เลยไม่ต้องสร้างกลุ่ม


ารสร้าง Meeting
จะมีรูปกล้องในหน้า Chat ให้กดปุ่มรูปกล้อง เพื่อสร้าง Meeting

บน PC
บน mobile

หน้าการประชุมจะมี ปุ่มดังนี้

1.เริ่ม

2.เชิญ

3.คัดลอกลิงก์

สำหรับประชุมสามารถกดเชิญผู้ร่วมประชุมจาก  List รายชื่อเพื่อนที่ของเรา  หรือจะคัดลอกลิงก์สำหรับประชุม เพื่อส่งให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อนก็ได้

ผู้ที่ได้รับเชิญจะได้รับลิงก์

สามารถกดเข้าร่วมการประชุมได้เลย

☆สามารถเข้าผ่าน Mobile หรือ Line PC ก็ได้

เริ่มการประชุม

กดปุ่มเริ่ม เพื่อเริ่มการประชุมสามารถเพิ่มพื้นหลัง, แต่งสี ก่อนเข้าร่วม Meeting และสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมแบบเปิดกล้องหรือปิดกล้อง

เมื่อเริ่มประชุม

สามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมประชุม  เปิด/ปิดไมค์   เปิด/ปิดกล้อง  แชร์หน้าจอ  chatกับผู้เข้าร่วมประชุม และ เปลี่ยนรูปแบบการแสดงหน้าจอ

ผู้เขียน