การเปิดใช้งาน Service SNMP ตะกูล Windows

เมื่อทำการเปิดใช้งานและกำหนดค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรายังสามารถนำการเปิดใช้งานนี้ไปเชื่อมกับการทำงานของเจ้าตัว PRTG ที่ได้สอนการติดตั้งและใช้งานไปก่อนหน้านี้ได้ด้วย อยากให้ทุกคนได้ทดลองกันจริงๆนะเออ มันจะเป็นความรู้ตั้งต้นไปยังการทำงานที่สูงขึ้น สู้ๆ

ผู้เขียน

พงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์
pongtipn@g.swu.ac.th