สร้าง Virtual Switch ด้วย Hyper-V บน Windows 10 #02

หลังจากทำการติดตั้ง Features Hyper-V บน Windows 10 เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการสร้าง Virtual Machine (VM) หรือคอมพิวเตอร์เสมือนตามขั้นตอนดังนี้

Virtual Switch

  1. อันดับแรกต้องสร้าง Virtual Switch ก่อน (เครื่อง VM ต้องมี virtual network เพื่อสื่อสารกับ Host) โดยคลิกเลือกเมนู Virtual Switch Manager หรือจะทำการคลิกขวาบนชื่อเครื่องโฮสต์ Hyper-V ที่อยู่บนหน้าต่าง Hyper-V Manager ใน คอลัมด้านซ้าย ก็ได้
สร้าง Virtual Switch รูปที่ : 1

2. เลือกสร้าง Virtual network สำหรับเครื่อง Virtual Machine มีอยู่ 3 แบบ

• External สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องภายนอกหรือInternet, เชื่อมต่อเครื่อง Physical, ระหว่าง VM
• Internal สำหรับเชื่อมต่อเครื่อง Physical (เครื่องคอมที่สร้าง Virtual Machine) กับ Virtual Machine
• Private สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง Virtual Machine ที่อยู่ใน physical เดียวกัน

สร้าง Virtual Switch รูปที่ : 2

3. กำหนดชื่อ Virtual Switch –> ติ๊กเลือก Connection type ให้เลือกเป็น Internal Network ซึ่งจะสัมพันธ์กับประเภท Virtual Switch ที่เราสร้าง ในข้อที่ 2 (จากตัวอย่างเลือกประเภท Virtual Switch แบบ Internal) –> คลิก OK

สร้าง Virtual Switch รูปที่ : 3

4. ส่วนการสร้าง Virtual network สำหรับเครื่อง Virtual Machine แบบ External นั้น ในส่วนของ Connection type ให้เลือกเป็น External และเลือก card ที่ต้องการ ต้องติ๊กเลือก “Allow management operating system to share this network adapter” คือ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ถ้าเครื่องมีเพียง 1 physical networkport ก็ต้อง check ไว้เสมอ

สร้าง Virtual Switch รูปที่ : 4

5. เมื่อสร้างเสร็จก็จะมีหน้าตาคล้ายรูปที่ 5 โดยเข้าไปที่ Control Panel \ Network and Internet \ Network Connections

สร้าง Virtual Switch รูปที่ : 5

เมื่อสร้าง Virtual Switch เพื่อการใช้งาน Network ใน Hyper-V เสร็จแล้ว ก็ทำการสร้าง VM ได้เลย

—————————————————–# 02———————————————————

ผู้เขียน

จุฬาลักษณ์ ขันทะนะ
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์
chulalack@g.swu.ac.th