การติดตั้ง Cookie Consent ให้กับเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาว์นโหลดมาจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ โดยคุกกี้จะทำหน้าที่จัดเก็บการตั้งค่าต่าง ๆ โดยค่าที่ใช้เก็บนั้นจะเป็นค่าที่ช่วยจดจำตัวผู้ใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงประวัติการใช้งาน ดังนั้นเว็บไซต์ต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องทำ Cookie Consent เพื่อแจ้งผู้ใช้งานทราบ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดนโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) ได้ที่ https://www.swu.ac.th/cookies/

โดยมีตัวอย่างวิธีการติดตั้ง Cookie Consent ให้กับเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยดังนี้

สำหรับเว็บไซต์ทั่วไป

 1. คลิกดาวน์โหลด source code
 2. อัพโหลดโฟลเดอร์ js ที่มีไฟล์ cookie.js ขึ้นไปบนเว็บไซต์
 3. ใส่ HTML code ตามด้านล่าง ในส่วน body tag ของเว็บไซต์
 4. หากเรียบร้อยแล้วจะปรากฏข้อความด้านล่างเว็บไซต์ดังนี้ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

สำหรับเว็บไซต์บนระบบ DNN

สำหรับ DNN เวอร์ชันใหม่เท่านั้นที่สามารถติดตั้งด้วยตนเอง หากไม่พบเมนูดังกล่าวโปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ DNN

 1. คลิกเมนู Site Settings เลือกแท็บ Sites Behavior > Privacy
 2. ในส่วน Show Cookie Consent เป็น On
 3. Cookie Consent Url ใส่ลิงก์ https://www.swu.ac.th/cookies/ จากนั้นกด Save
 4. หากเรียบร้อยจะปรากฏดังรูป

สำหรับเว็บไซต์บนระบบ WordPress

 1. คลิกดาวน์โหลด source code
 2. ติดตั้งปลั๊กอิน Insert Headers and Footers
 3. คลิกเมนู Settings > Insert Headers and Footers ใส่ code จากไฟล์ head.txt ในส่วน header tag
 4. ใส่ code จากไฟล์ body.txt ในส่วน body tag
 5. ตามตัวอย่างดังรูป จากนั้นกด Save
 6. หากเรียบร้อยแล้วจะปรากฏข้อความด้านล่างเว็บไซต์ดังนี้ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ผู้เขียน

ปวริศร เมธานันท์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์
pawarit@g.swu.ac.th