การเชื่อมต่อหูฟังประเภท Bluetooth บน Windows 10

ในปัจจุบันความนิยมในอุปกรณ์ประเภทไร้สายมีมากขึ้น และสามารถหาใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ซึ่งหูฟังก็เป็นอีกอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยม เพราะเราสามารถนำมาใช้ในการทำงานและการเรียนการสอนได้ ยิ่งในยุคนี้ที่เรากำลังผจญอยู่กับไวรัสโคโรน่า 2019 วันนี้จะมาแนะนำการใช้งานบน Windows ครับ

  • ไปที่ Start เลือก Setting
  • เลือก Devices และเปิดใช้งาน Bluetooth
  • เพิ่มอุปกรณ์โดยเลือกที่ Add Bluetooth or other device จะมีหน้าต่าง Add a device ขึ้นมาให้ทำการเลือก Bluetooth จะทำการค้นหาอุปกรณ์และแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่พบ ทำการเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ รอสักครู่เพื่อให้ Windows ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์
  • เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์สำเร็จก็สามารถใช้งานได้ครับ
  • Windows แสดงรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ครับ

ผู้เขียน

สันติ สุขยานันท์
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
santi@g.swu.ac.th