การลบ WiFi SSID บน Windows 10

ในปัจจุบันมีเครือข่ายไร้สายให้บริการกันอย่างแพร่หลายในทุกสถานที่ ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้อย่างมากมาย จนบางครั้งทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานเครือข่ายไร้สายได้ ดังนั้นการลบ WiFi SSID จึงเป็นวิธีการ reset การตั้งค่าการใช้งานใหม่เพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

วันนี้จะมาบอกวิธีการลบรายชื่อเครือข่ายไร้สายที่เราไม่ต้องการใช้งานบน Windows 10 กันนะครับ

  • ไปที่ Start เลือก Setting
  • เลือก Network & Internet
  • เลือก WiFi
  • เลือก Manage known networks
  • จากนั้นเลือกรายชื่อเครือข่ายไร้สายที่เราต้องการลบออกจาก Windows แล้วกด Forget
  • เป็นอันเสร็จสิ้นการลบ WiFi SSID

ผู้เขียน

สันติ สุขยานันท์
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
santi@g.swu.ac.th