มาทำความรู้จักและติดตั้ง PRTG Network Monitoring กัน

ผู้เขียน

พงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์
pongtipn@g.swu.ac.th