วิธีดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Docs ให้เป็นไฟล์ Microsoft Word และ PDF

หากคุณได้สร้างเอกสารด้วย Google Docs ไว้แล้ว คุณทราบหรือไม่ว่า คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่สร้างด้วย Google Docs ให้เป็นไฟล์ Microsoft Word (.docx) และ PDF โดยไม่ต้องเสียเวลาคัดลอกข้อความแต่อย่างใดเลย ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ docs.google.com แล้วทำการ sign in ด้วยบัญชี Google ให้เรียบร้อย

2. เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการดาวน์โหลด

3. จากนั้นให้เลือกเมนู File -> Download -> Microsoft Word (.docx) ในกรณีที่ต้องการดาวน์โหลดให้เป็นไฟล์ Microsoft Word หรือจะเลือกเมนู File -> Download -> PDF Document (.pdf) ในกรณีที่ต้องการดาวน์โหลดให้เป็นไฟล์ PDF ดังรูป

4. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ไฟล์ที่ได้จากการดาวน์โหลดก็จะถูกบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ Download ดังรูป

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th