เปลี่ยน HDD เป็น SSD

SSD คืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดหนึ่งที่ใช้กับคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คเพื่อจัดเก็บข้อมูลแบบถาวรเหมือนกับฮาร์ดดิส SSD นั้นย่อมาจาก Solid State Drive ซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายกับ Flash Drive โดยใช้หน่วยความจำแบบ Flash Memory Chips ซึ่งเปลี่ยนมาจากจานแม่เหล็กของฮาร์ดดิสทำให้มีเร็วและเสถียรกว่า SSD ถูกสร้างมาเพื่อทดแทนฮาร์ดดิสก์ทำให้เร็วและทนทานต่อแรงกระแทกมากกว่าฮาร์ดดิสก์ที่ใช้จานหมุน ด้วยขนาดที่เล็กไม่มีจานหมุนภายในทำให้กินไฟน้อย เมื่อนำไปลงวินโดว์จะทำให้ใช้เวลาเปิดเครื่องน้อยลง และการใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เครื่องไม่ค้าง

ผู้เขียน

ถาวร หงษ์ทอง
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
tavorn@g.swu.ac.th