ลดขนาดไฟล์ PDF ด้วย Adobe Acrobat Pro DC

บ่อยครั้งที่ไฟล์ PDF มีขนาดใหญ่เกินไป จนอาจมีปัญหาในการนำไปใช้งาน เผยแพร่ หรืออัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ ส่วนใหญ่เป็นเพราะภายในไฟล์ PDF นั้นประกอบด้วยรูปภาพที่มีความละเอียดสูง และมีขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก เช่นไฟล์ PDF ขนาด 173 MB ดังรูปด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์ PDF ขนาด 173 MB

เราสามารถลดขนาดไฟล์ PDF ได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Pro DC ด้วยฟีเจอร์ Reduce File Size หรือ Compress PDF มีวิธีทำดังนี้

  1. เปิดไฟล์ PDF ที่ต้องการลดขนาดด้วย Adobe Acrobat Pro DC
    (สำหรับครั้งแรกสามารถตั้งการต่าง ๆ ก่อนได้โดยคลิก Tools > Optimize PDF จากตัวอย่างเลือก Settings เป็น Standard แล้วคลิก OK)
  2. เลือกเมนู File > Reduce File Size หรือ Compress PDF
  3. ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ที่ลดขนาดลงแล้ว เสร็จเรียบร้อยกด Save

หลังจากทำการลดขนาดไฟล์เรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าไฟล์ใหม่มีขนาด 34 MB จากขนาดไฟล์เดิมที่ 173 MB สามารลดขนาดไฟล์ได้ถึง 139 MB ดังรูปด้านล่าง

เปรียบเทียบขนาดไฟล์ PDF ก่อนลด ขนาด 173 MB และหลังลดเหลือขนาด 34 MB

ข้อมูลอ้างอิง
https://helpx.adobe.com/acrobat/using/optimizing-pdfs-acrobat-pro.html

ผู้เขียน

ปวริศร เมธานันท์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์
pawarit@g.swu.ac.th