การแทรกไฟล์วิดีโอที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาในเอกสาร Word

บางครั้งมีความต้องการที่จะส่งไฟล์ word ให้ผู้อื่น พร้อมทั้งมีไฟล์วิดีโอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการเล่นไฟล์ดังกล่าวได้ด้วย โดยการฝัง หรือ embed โปรแกรม Windows Media Player ลงในไฟล์ Microsoft Word ทั้งนี้ ท่านต้องส่งไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอไปด้วยพร้อมกับไฟล์ Word ด้วย หากท่านต้องการแทรกไฟล์วิดีโอที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาในไฟล์ Word ท่านควรทำตามขั้นตอนดังนี้

หลักการ

เปิดใช้เมนู Developer เพื่อแทรก Windows Media Player Object พร้อมทั้งเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการ

วิธีการ

การเปิดเมนู Developer

  1. เลือกเมนู File -> Option -> Customize Ribbon
  2. ทำเครื่องหมายถูกที่หน้าคำว่า Developer

3. คลิกปุ่ม OK หลังจากนั้นจะเห็นเมนู Developer ที่บนเมนู

การแทรกไฟล์วิดีโอลงในไฟล์ Word

  1. ไปที่เมนู Developer -> Legacy Tools

2. เลือก More Controls

3. เลือก Windows Media Player

4. คลิกที่ปุ่ม OK ก็จะมีคอนโทรลคล้ายไฟล์โปรแกรม Windows Media Player เข้ามาในเอกสาร ดังรูป

5. คลิกขวาที่คอนโทรลในเอกสาร แล้วเลือก Properties ก็จะมีหน้าจอ Properties เพิ่มขึ้นมาให้ท่านกำหนดคุณสมบัติของคอนโทรลที่เป็นไฟล์วิดีโอได้ตามใจชอบ ดังรูป

6. แทรกไฟล์วิดีโอเข้ามาในเอกสาร Word โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมข้างคำว่า Custom แล้วคลิกที่ปุ่มจุดสามจุด ดังรูป

7. จากนั้นก็จะมีหน้าจอ Windows Media Player Properties เพิ่มขึ้นมา ดังรูป

8. ให้คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์วิดีโอที่จะแทรกตามหน้าจอที่เพิ่มขึ้นมา ดังรูป

9. คลิกที่ปุ่ม Open โปรแกรมก็จะกลับเข้าสู่หน้าจอ Windows Media Player Properties อีกครั้ง

10. คลิกที่ปุ่ม OK

11. คลิกที่ปุ่มกากบาทที่อยู่ตรงมุมบนขวาของหน้าจอ Properties เพื่อปิดหน้าจอ Properties

12. คลิกที่ปุ่ม Design Mode ตรงใต้เมนู Developer เพื่อเข้าสู่โหมดทำงานปกติ

13. คลิกปุ่ม Play ไฟล์วิดีโอก็จะเล่นตามรูป

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th