การแทรกไฟล์วิดีโอออนไลน์จาก YouTube เข้ามาใน Microsoft Word

การพิมพ์งานบน Microsoft Word นั้น ปกติจะเน้นเรื่องการพิมพ์ข้อความ ใส่ข้อความ Art และใส่ภาพใส่กรอบสวยๆ จัดหน้ากระดาษ พิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มแล้วส่งงาน หรือไม่ก็ส่งเป็นไฟล์เอกสาร Word ทางอีเมล์ ไว้เปิดอ่านแค่นั้น แต่ Word ยุคนี้ สามารถใส่วีดีโอลงบนเอกสาร Word ได้ด้วย บทความนี้เลยมาลองใส่วีดีโอบนเว็บไซต์ออนไลน์มาใส่บน Word กัน

เลือกเมนู Insert -> Online Video จะเกิดหน้าจอดังรูป

ใส่ Keyword ที่เกี่ยวกับวิดีโอที่คุณต้องการแทรก หรือวางโค้ดแบบฝังตัวในช่องที่ลูกศรชี้ไว้ แล้วกดปุ่ม Enter

หลังจากวางโค้ดแบบฝังตัวและกดปุ่ม Enter แล้ว จะมีวิดีโอที่คุณต้องการแทรกในไฟล์ Word ให้คุณเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการแทรก เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Insert วิดีโอที่เลือกไว้จะแทรกเข้ามาในเอกสาร ดังรูป

คุณสามารถ crop และย่อ/ขยายได้เช่นเดียวกับรูปภาพ เมื่อคุณต้องการเปิดคลิปวิดีโอในเอกสาร คุณต้องกดปุ่มรูปสามเหลี่ยมที่มียอดตรงไปข้างหน้าในรูปสี่เหลี่ยม หน้าจอจะเปลี่ยนไป ดังรูป

หลังจากนั้น ก็กดปุ่มเล่นที่มีรูปเช่นเดียวกับในเว็บไซต์ YouTube คลิปวิดีโอในเอกสารก็จะเริ่มเล่นทันที

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th