การติดตั้งโปรแกรม Antivirus Sophos Endpoint บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย มศว องครักษ์

สำหรับการติดตั้งโปรแกรม Antivirus ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดให้บริการทั้ง มศว ประสานมิตร และ องครักษ์ โดยในการติดตั้งโปรแกรมของ มศว องครักษ์ มีวิธีการดังนี้
1. จะต้องทำการ Uninstall โปรแกรม Antivirus ที่มีอยู่เดิมออกก่อน
2. ติดตั้งโปรแกรม โดยทำการดับเบิ้ลคลิกเลือก batch file ที่ชื่อว่า “install sophos onk new.bat” โดยใน batchfile จะมีการระบุการเรียกโปรแกรมสำหรับติดตั้งจากเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการสำหรับติดตั้ง และจะกำหนดค่า workgroup ในระบบ cloud Central Sophos เป็น USER ONGKHARAK เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ USER ตามพารามิเตอร์ด้านล่างนี้
\\10.2.105.11\avsophos\installAVsophos_Ongkharak
SophosSetup.exe –devicegroup=USER_ONGKHARAK

3. คลิกปุ่ม install

4. การติดตั้งจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที

5. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จจะปรากฎหน้าจอดังภาพ กดปุ่ม Finish เพื่อทำการ Restart ระบบปฏิบัติการ

6. บริเวณ task bar จะปรากฎโปรแกรม Sophos Endpoint Antivirus สัญลักษณ์ตัวหนังสือ S สีขาว พื้นสีฟ้า

7. เมื่อต้องการ Scan virus ให้ไปที่ Windows explorer คลิกขวา ไดร์ฟ หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วสั่ง Scan virus ได้ทันที

ผู้เขียน