แก้ error ไม่สามารถใช้งาน remote desktop ไปยังเครื่องอื่นได้

การแก้ไขปัญหา ไม่สามารถรีโมท เดสก์ท้อป ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ โดยมี error ว่า

An authentication error has occurred.
The function requested is not supported
Remote computer: <computer name>
This could be due to CredSSP encryption oracle remediation.
For more information, see https:/go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866660

พิมพ์ไอพีแอดเดรสเครื่องปลายทางที่ต้องการใช้งาน
พิมพ์รหัสผ่านถูกต้อง
ฟ้อง error

มีวิธีการแก้ไขปัญหาดังนี้

  1. . เรียกใช้ windows run กด Windows + R หรือคลิกแว่นขยายที่ทากส์บาร์ แล้วพิมพ์ run จากนั้นพิมพ์ gpedit.msc และเลือก ok
พิมพ์ gpedit.msc

2. ที่ Computer Configuration > Administrative Templates > System > Credentials delegation >ด้านขวามือให้ดับเบิ้ลคลิกเลือก Encryption Oracle Remediation

3. ให้ทำการปรับค่าเป็น Enable > และเลือก Vulnerable และกด Ok

4. จากนั้นให้กลับไปทำการ remote desktop เครื่องเป้าหมายที่จะใช้งานอีกครั้ง ก็จะพบว่าสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ

ผู้เขียน