การแก้ปัญหา font ภาษาไทยมีลักษณะผิดแบบ ใน Supreme 2004 ที่ติดตั้งบน ระบบปฏิบัติการ Windows 10

ผู้เขียน

วรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
สำนักคอมพิวเตอร์
nirans@g.swu.ac.th