การเปิดใช้งาน Dark mode ใน Application Google Chrome บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android

  1. เปิดเบราเซอร์ Google Chrome จาก application ที่ได้ทำการติดตั้งมาจาก Playstore ในช่อง URL ให้พิมพ์ chrome://flags จากนั้นให้ทำการเลือก Enabled Android Chrome UI dark mode (เดิมจะเป็นค่า Default) จากนั้นให้กดปุ่ม Relaunch Now
  2. เปิดเบราเซอร์ Google Chrome จาก application ใหม่อีกครั้ง ไปที่ Settings จะมีหัวข้อ Dark mode ปรากฏขึ้นมา ให้เลื่อนเป็น On เพียงเท่านี้หน้าเว็บก็จะกลายเป็นสีดำ ถ้าต้องการกลับไปใช้โหมดพื้นขาว ก็กลับไปเลื่อนเป็น Off

ผู้เขียน