การติดตั้ง XAMPP 7.3 ลงบน CentOS 7

  1. พิมพ์คำสั่ง wget https://www.apachefriends.org/xampp-files/7.3.x/xampp-linux-x64-7.3.x-0-installer.run เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรม XAMPP
  2. เปลี่ยนสิทธิ์ผู้ใช้ให้กับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาได้โดยพิมพ์คำสั่ง chmod +x xampp-linux-x64-7.3.x-0-installer.run
  3. ทำการรันไฟล์นี้โดยพิมพ์คำสั่ง ./xampp-linux-x64-7.3.x-0-installer.run แล้วกด Enter จะปรากฎหน้าจอการติดตั้ง หลังจากนั้นก็ปฏิบัติตามหน้าจอ ไฟล์โปรแกรม xampp จะติดตั้งที่โฟลเดอร์ /opt/lampp

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th