คำสั่ง Network พื้นฐานสำหรับ Windows

คำสั่่งพื้นฐานเหล่านี้ เป็นคำสั่งทั่วไปที่ใช้งานกัน ที่จะช่วยในการทำงานที่สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ในแก้ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา Network ต่างๆ

  1. Ping ทดสอบการเข้าถึง Network ปลายทางที่ต้องการเชื่อมต่อจะส่งข้อความกลับมา เพื่อให้รู้ว่ามีการเชื่อมต่อกันอยู่

2. ipconfig จะแสดงข้อมูล ip address ของเครื่องที่เราใช้งานอยู่

3. getmac จะสแดงคำสั่ง mac address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ออกมา โดยมี 12 หลัก

4. nslookup เป็นคำสั่งที่ตรวจสอบ domain name system (dns) ของเครื่องคอมพิวเตอร์

5. tracert เอาไว้ตรวจสอบการเดินทางจากคอมของเรา ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง ว่าผ่านเส้นทางใด หรือ อุปกรณ์อะไรบ้าง ในกรณีบางอย่างที่ติดขัดตรงช่วงไหน ได้ตรวจสอบและแก้ไขได้ อย่างถูกต้องที่สุด

ผู้เขียน

ถาวร หงษ์ทอง
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
tavorn@g.swu.ac.th