คู่มือการติดตั้ง swuvpn บนโทรศัพท์มือถือ Android (Samsung S22 ขึ้นไป และอื่นๆ)

 1. Download APP ” OpenVPN Connect” จาก Play Store
  https://play.google.com/store/apps/detailsid=net.openvpn.openvpn&hl=en&gl=US

 2. เปิด browser บนโทรศัพท์และ download ไฟล์ swuvpn.ovpn จาก
  https://openvpn.swu.ac.th/swuvpn.ovpn
 3. เปิด APP “OpenVPN” จะปรากฎหน้าจอดังนี้
 4. กดที่ FILE และกด BROWSE เพื่อทำการเลือกไฟล์ swuvpn.ovpn ที่ได้ทำการ download มาก่อนหน้านี้

 5. เมื่อเลือกไฟล์แล้วปรากฎหน้าต่าง Import.ovpn profile? ให้กด OK

 6. ในช่อง Username ให้ใส่ Buasri id (บัวศรีไอดี) แล้วกด ADD
 7. ในหน้า Profile ให้แตะที่ปุ่ม slide ด้านหน้าของ OpenVPN Profile ที่เราจะใช้งาน

 8. เมื่อขึ้นหน้าจอ Enter Password ให้ใส่รหัสผ่านของบัวศรีไอดี จากนั้นกด OK

 9. ถ้าขึ้นข้อความว่า CONNECTED แสดงว่าสามารถใช้งานได้

10) ปิดหน้าจอ APP OpenVPN แล้วสามารถใช้งานบริการ Intranet ของมหาวิทยาลัยได้ เช่น huris ess เป็นต้น

11) เมื่อต้องการเลิกใช้งาน VPN ให้เข้ามาที่ APP OpenVPN และแตะปุ่มสีเขียว จะปรากฎหน้าต่าง Disconnect VPN ให้กด OK เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ

** ข้อสังเกต : ขณะใช้เชื่อมต่อ VPN อยู่จะมีรูปกุญแจปรากฎอยู่ที่แถบด้านบน

ผู้เขียน

ธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์
tunyaton@g.swu.ac.th