การติดตั้งโปรแกรมเสริมเพื่อให้ Mozilla Firefox สามารถแปลเนื้อหาและข้อความในเว็บเป็นภาษาต่างๆได้

ขณะนี้ โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Mozilla Firefox อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งโปรแกรมเสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับโปรแกรมดังกล่าวแล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้ ในที่นี้ ผู้เขียนขอกล่าวถึงการติดตั้งโปรแกรมเสริมที่ชื่อ Google Translate เพื่อให้โปรแกรม Mozilla Firefox สามารถแปลได้ทั้งข้อความและเนื้อหาบนเว็บเพจให้เป็นภาษาต่างๆ รวมทั้งภาษาไทยได้ด้วย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่โปรแกรม Mozilla Firefox

2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ไอคอนรูปขีด 3 ขีดในแนวนอนดังรูป แล้วคลิกซ้าย 1 ครั้ง

3. เลือกเมนู ส่วนเสริมและชุดตกแต่ง

4. พอเข้าสู่หน้าจอ ตัวจัดการส่วนเสริม ให้พิมพ์ข้อความว่า google translate ในช่องค้นหาส่วนเสริม แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา

5. คลิกที่คำว่า To Google Translate เพื่อเลือกติดตั้งโปรแกรมส่วนเสริมนี้

6. คลิกที่ปุ่ม เพิ่มลงใน Firefox เพื่อติดตั้งโปรแกรมส่วนเสริมดังกล่าว

7. เมื่อกดปุ่มเสร็จ โปรแกรมจะถามว่า ต้องการเพิ่ม To Google Translate หรือไม่ ให้กดปุ่ม เพิ่ม

8. คลิกให้มีเครื่องหมายถูกตรงหน้าข้อความ อนุญาตให้ส่วนขยายนี้ทำงานในหน้าต่างส่วนตัว แล้วกดปุ่ม ตกลง

9. เสร็จแล้วโปรแกรมก็จะเข้าสู่หน้าจอดังรูป

10. คลิกที่เมนู ตัวเลือก จะเห็นได้ว่า โปรแกรมก็จะกำหนดค่าเริ่มต้นมาให้ ซึ่งก็คือ ค่าเริ่มต้นของภาษาปลายทางในการแปลก็คือ ภาษาไทย นั่นเอง ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดค่าดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

11. จากนั้นก็ลองเข้าเว็บไซต์อะไรก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์สำนักข่าว Russia Today ซึ่งมี URL คือ http://www.rt.com

12. ลองคลิกที่ลิงค์อะไรก็ได้ เพื่อเข้าไปดูเนื้อหาของข่าว

13. ให้คลิกขวาตรงส่วนใดก็ได้บนบราวเซอร์ แล้วเลือกเมนู Translate this page (auto/th) เพื่อแปลเนื้อหาในเว็บเพจเป็นภาษาไทย

14. จากนั้นจะได้เนื้อหาของเว็บเพจเป็นภาษาไทย

15. ถ้าต้องการแปลเป็นภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ให้คลิกที่ปุ่มที่อยู่ทางด้านขวาของคำว่า ไทย แล้วคลิกเลือก ญี่ปุ่น

16. ในที่สุด เนื้อหาของเว็บเพจก็จะได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นให้เรียบร้อย

17. ถ้าต้องการแปลเฉพาะข้อความเพียงบางส่วนของเนื้อหาในเว็บเพจ ให้ลากเมาส์ให้ครอบคลุมข้อความที่ต้องการแปล

18. คลิกขวาที่ข้อความที่ต้องการแปล แล้วเลือกเมนู To Google Translate -> Translate (auto/th) เพื่อแปลข้อความเป็นภาษาไทย

19. โปรแกรมก็จะแสดงผลลัพธ์ของการแปลข้อความที่เลือกไว้เป็นภาษาไทย

20. ถ้าเลือกภาษาเป้าหมายในการแปลเป็นภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาฝรั่งเศส โปรแกรมก็จะแปลข้อความดังกล่าวให้เป็นภาษาตามที่ต้องการ

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th