วิธีแก้การแสดงผลรายงานรูปแบบ Excel จากระบบ SUPREME 2019 กรณีเปิดไฟล์แล้วข้อมูลที่แสดงเป็นภาษาที่อ่านไม่ได้/ไม่แสดงภาษาไทย

เนื่องจากระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME 2019) มีรูปแบบการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและการเข้ารหัสโปรแกรมในรูปแบบภาษาไทย TIS-620

การออกรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel จากระบบและเปิดอ่านไฟล์ภายในเครื่องผู้ใช้งาน จำเป็นที่จะต้องตั้งค่าให้รองรับการเข้ารหัสหรือถอดรหัสในรูปแบบภาษาไทยด้วย

วิธีการตั้งค่า ดังนี้

1. ค้นหา region …

2. คลิก Region settings

3. คลิก Additional date, time & regional settings

4. คลิก Region หรือ Change date, time, or number formats

5. คลิกปุ่ม Change system locale…

6. หน้าต่าง Region Settings ปรากฎขึ้น ให้เลือก Thai (Thailand)

7. หลังจากเลือกภาษาในขั้นตอนที่ 6 แล้ว ระบบปฏิบัติการจะแสดงข้อความให้ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ หากไม่พร้อม Restart ทันที ให้คลิก Cancel และ Save ไฟล์งานต่าง ๆ ของเราให้เรียบร้อย จากนั้นปิดโปรแกรมและ Restart เครื่อง

8. โปรดดาวน์โหลดไฟล์จากระบบ SUPREME 2019 ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้รายงานแสดงผลภาษาไทยได้ถูกต้อง

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ ตั้งค่าเพียงครั้งเดียว สามารถใช้งานได้ตลอดไป จนกว่าจะมีการ Format ระบบปฏิบัติการ Windows หากมีการ Format ให้ตั้งค่าภาษานี้ใหม่ 🙂

ผู้เขียน

Amornrat Uamanasakul
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
amornratu@g.swu.ac.th